Stappenplan oplossingen voor netcongestie

Stappenplan voor het oplossen van netcongestie voor bedrijven in Noord-Holland Noord

Als het gaat om de oplossingen voor netcongestie wordt snel gesproken over een energiehub als oplossing voor alle problemen. Maar: dit levert verwarring op en leidt in veel gevallen ook niet tot een optimale aanpak. Dat is de reden dat New Energy Coalition, Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord en de provincie Noord-Holland een stappenplan hebben opgezet voor een efficiënte aanpak.

Waarom dit stappenplan?
In het stappenplan wordt duidelijk gemaakt wat de rol van verschillende partijen is. Als een bedrijf vraagstukken heeft over energie, wil dat nog niet altijd zeggen dat dit louter door congestie wordt veroorzaakt. De eerste en belangrijkste stap is het kijken naar oplossingen achter de (eigen) meter. Er zijn een aantal maatregelen die bedrijven kunnen nemen om hun energieverbruik zelf te reduceren. Pas als dit gedaan is, en nog steeds sprake is van een tekort, bestaat de mogelijkheid om collectief op zoek te gaan naar een oplossing.

Het stappenplan geeft een overzicht over welke fasen een bedrijf kan doorlopen op weg naar een oplossing voor problemen rond de dreigende netcongestie.

Het volledige stappenplan is via de webpagina van ONHN te downloaden: