Informatie- en energie­besparings­plicht Noord-Holland

Ontdek Check Klik Bespaar

Veel ondernemingen en instellingen vallen onder de informatie- en energiebesparingsplicht. Geldt dit ook voor u?

Alle ondernemingen en instellingen die een vestiging hebben met een energieverbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar, vallen onder de informatieplicht en energiebesparingsplicht.

U voldoet aan de informatieplicht als u vóór 1 december 2023 doorgeeft welke energiebesparende maatregelen u neemt of gaat nemen voor uw activiteiten en/of gebouw(en). Dat doet u via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

U voldoet aan de energiebesparingsplicht als u alle erkende energiebesparende maatregelen uitvoert die voor u gelden, en als uw omgevingsdienst of gemeente dat heeft vastgesteld.

Wanneer?
U geeft vóór 1 december 2023 door welke erkende energiebesparende maatregelen u neemt of gaat nemen. Dat doet u in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Waarom?
Nederland wordt steeds duurzamer. In 2030 willen we tenminste 55% minder CO2 uitstoten. Ondernemingen en instellingen spelen hierin een belangrijke rol. Daarom zijn veel van hen verplicht om energie te besparen en hierover te rapporteren. De omgevingsdiensten en gemeenten gaan hier strenger op controleren. Valt u onder de verplichtingen, maar voldoet u er niet aan? Dan kan dit leiden tot boetes.